preloader image
preloader image
preloader image


Edycje Konkursu :

:monthly_photo_contest - :month_07 2019 (:awaiting_start)
:monthly_photo_contest - :month_06 2019 (:awaiting_start)
:monthly_photo_contest - :month_05 2019 (:currently_takes_place)
:monthly_photo_contest - :month_04 2019 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_03 2019 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_02 2019 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_01 2019 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_12 2018 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_11 2018 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_10 2018 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_09 2018 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_08 2018 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_07 2018 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_06 2018 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_05 2018 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_04 2018 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_03 2018 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_02 2018 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_01 2018 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_12 2017 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_11 2017 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_10 2017 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_09 2017 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_08 2017 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_07 2017 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_06 2017 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_05 2017 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_04 2017 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_03 2017 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_02 2017 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_01 2017 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_12 2016 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_11 2016 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_10 2016 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_09 2016 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_08 2016 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_07 2016 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_06 2016 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_05 2016 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_04 2016 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_03 2016 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_02 2016 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_01 2016 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_12 2015 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_11 2015 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_10 2015 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_09 2015 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_08 2015 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_07 2015 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_06 2015 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_05 2015 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_04 2015 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_03 2015 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_02 2015 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_01 2015 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_12 2014 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_11 2014 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_10 2014 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_09 2014 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_08 2014 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_07 2014 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_06 2014 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_05 2014 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_04 2014 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_03 2014 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_02 2014 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_01 2014 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_12 2013 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_11 2013 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_10 2013 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_09 2013 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_08 2013 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_07 2013 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_06 2013 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_05 2013 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_04 2013 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_03 2013 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_02 2013 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_01 2013 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_12 2012 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_11 2012 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_10 2012 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_09 2012 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_08 2012 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_07 2012 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_06 2012 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_05 2012 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_04 2012 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_03 2012 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_02 2012 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_01 2012 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_12 2011 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_11 2011 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_10 2011 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_09 2011 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_08 2011 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_07 2011 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_06 2011 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_05 2011 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_04 2011 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_03 2011 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_02 2011 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_01 2011 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_12 2010 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_11 2010 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_10 2010 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_09 2010 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_08 2010 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_07 2010 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_06 2010 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_05 2010 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_04 2010 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_03 2010 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_02 2010 (:finished)
:monthly_photo_contest - :month_01 2010 (:finished)


Nagrody :

 • miejsce 1. - Chusta Tkana LennyLamb
 • miejsce 2. - Chusta Elastyczna LennyLamb
 • miejsce 3. - Golfik dla Dwojga LennyLamb
 • miejsca 4-5. - bon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 30 PLN. • Kilka reguł i wyjaśnień :

  • LennyLamb prosi o przymykanie oka na różnego rodzaju niedociągnięcia, które mogą się pojawić (to dopiero początki) :) i zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu np. w przypadku potrzeby elimowania nadużyć.
  • Konkurs odbywać się będzie co miesiąc, a raz dodane zdjęcie do konkursu, będzie uczestniczyło w każdej jego edycji.
  • System przyjmuje głosy osób niezalogowanych (raz dziennie).
  • Można dodać nieograniczoną liczbę zdjęć do konkursu.
  • Punkty zdobyte przez dane zdjęcie są liczone dla każdej edycji oddzielnie (nie przechodzą do następnych edycji).
  • Zdjęcie przestanie uczestniczyć w konkursie po miesiącu, w którym zajmie miejsce premiowane nagrodą lub zostanie wycofane z konkursu przez użytkownika.
  • Zdjęcia, których zawartość nię będzie pasować do tematu przewodniego "Szukania najsłodszego maluszka" będą usuwane.
  • Uczestnik konkursu może dodawać zdjęcia do których posiada pełne prawa.
  • Uczestnik konkursu posiada pozwolenie osób występujących na zdjęciu na to by uczestniczyło ono w konkursie (lub pozwolenie prawnych opiekunów w przypadku osób nieletnich).
  • Zdjęcia, co do których będzie istniało wyraźne podejrzenie, że zostało wykonane wiele lat temu, będą usuwane.

  • POPRAWKA ALGORYTMU ZLICZAJĄCEGO PUNKTY (wprowadzona 6 stycznia 2010) : o fakcie tego, czy z danego komputera już głosowano danego dnia nie decyduje cały adres IP, tylko pierwszych 16 jego bitów - eliminuje to praktycznie w całości problem nadużywania faktu posiadania zmiennego adresu IP przez osoby głosujące.

  • POPRAWKA ALGORYTMU ZLICZAJACEGO PUNKTY (wprowadzona 1 lutego 2010) : dodana została analiza źródeł ruchu (HTTP referrer), punkty dla danego zdjęcia z danego źródła ruchu w okresie jednego dnia obliczane są zgodnie ze wzorem : min(1+log(ilość_głosów,1.3),ilość_głosów) -> oznacza to, że pierwsze 10 głosów z danego źródła na dane zdjęcie w danym dniu liczonych jest w proporcji 1:1 (10 głosów to 10 punktów), ale kolejne głosy z danego źródła w danym dniu już w coraz mniejszym stopniu przyczyniają się do zwiększania punktacji.
  • Od 1 czerwca 2010 wycofywane są zdjęcia, które uzyskały mniej niż 5 punktów w poprzednim miesiącu. Zdjęcie może ponownie wziąć udział w konkursie - wystarczy w zakładce "Moje Zdjęcia" zaznaczyć, by ponownie w konkursie uczestniczyło (nie trzeba ponownie wgrywać zdjęcia na serwer).
  • POPRAWKA ALGORYTMU ZLICZAJĄCEGO PUNKTY (wprowadzona 4 sierpnia 2010) : można zagłosować tylko na jedno zdjęcie w danym dniu.

   Zastrzegamy sobie prawo do nieliczenia punktów w przypadku , gdy napotkamy na głosy pochodzące z serwisów nastawionych wyłącznie na tzw. "nabijanie punktów", lub serwisów, w których umieszczanie linków do zdjęć może znacząco uprzykrzać życie innym użytkownikom - przykłady : gry online, wykop.pl, e-konkursy.info etc...